Auditeren

Wilt u meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de ruitvervanging of -reparatie? Streeft u naar een effectievere schadelastbeheersing? Op uw verzoek voert AR Expertise & Onderzoek audits uit op dossiers die al zijn (af)gesloten. Hierdoor krijgt u een goed beeld van het herstel- en declaratiegedrag van de bedrijven waarmee u op dit moment zaken doet.

Wij geven graag meer informatie over onze wijze van auditeren, en de meerwaarde die dit voor u in de toekomst kan hebben. Bel of mail vrijblijvend voor een aanvraag of geef hier uw wensen aan.