AR Expertise & Onderzoek

HET EXPERTISEBUREAU VOOR AUTORUITSCHADES

Betrouwbare controle

Research door AR Expertise & Onderzoek vertelt het complete verhaal van elke autoruitschade. Onze kracht? Wij gaan gedetailleerd in op de specificaties en de levensloop van een auto. En als u naar meer kostenefficiëntie streeft, staat AR Expertise & Onderzoek u daarin bij.

Wilt u als verzekeraar of volmachtkantoor facturen laten controleren? Stuur deze toe via het Expertportaal. Lees meer…

Fysieke expertise

 

Heeft u als verzekerings- maatschappij of volmachtkantoor twijfels over de uitvoering en/of de kosten van een autoruitreparatie of -vervanging? AR Expertise & Onderzoek gaat dit grondig voor u na met een fysieke inspectie. AR Expertise & Onderzoek maakt een afspraak met uw klant en bekijkt de uitgevoerde werkzaamheden op locatie. Daarbij worden de fabrieksspecificaties van het betrokken voertuig altijd grondig onderzocht. Lees meer…

Management-
rapportages

Elke onderneming is gebaat bij duidelijkheid: hoe verhouden de kosten en de baten zich tot elkaar? Dit geldt ook voor verzekeringsmaatschappijen en volmachtkantoren. AR Expertise & Onderzoek stelt voor u als klant managementrapportages op, waarin overzichtelijk wordt geschetst hoe uw bedrijf kostenefficiëntie kan realiseren. Een uitstekend handvat voor beleidsbeslissingen. Lees meer…

Auditeren

 

Wilt u meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de ruitvervanging of -reparatie? Streeft u naar een effectievere schadelastbeheersing? Op uw verzoek voert AR Expertise & Onderzoek audits uit op dossiers die al zijn (af)gesloten. Hierdoor krijgt u een goed beeld van het herstel- en declaratiegedrag van de bedrijven waarmee u op dit moment zaken doet. Lees meer…

Begeleiding
ruitvervanging

Sommige autoruitvervangingen vragen specifieke kennis, bijvoorbeeld bij een camper of oldtimer. Bij unieke auto’s loopt u echter ook het risico op onnodig hoge herstelkosten. En dat wilt u natuurlijk voorkomen. AR Expertise & Onderzoek is hierin gespecialiseerd en kan het hersteltraject bij dergelijke voertuigen begeleiden. Daarmee realiseert u directe schadelastbeheersing. Lees meer…

Meld hier uw klacht.

 

Natuurlijk hoopt AR Expertise & Onderzoek dat alle betrokken partijen zich kunnen vinden in onze conclusies en adviezen, maar wij realiseren ons dat dit niet altijd haalbaar is. Heeft u een klacht over onze werkzaamheden? Meld deze via het klachtenformulier.
*verplicht veld